Programy

PLC (administrace vstupů/výstupů)

Program má sloužit projektantovi silové části, projektantovi MaR, programátorovi PLC a programátorovi SCADA systémů.

Měl by zajistit, aby tito všichni získali a předali jasné a srozumitelné informace o části, která jim přísluší a aby tato data mohla být archivována pro pozdější použití a pro údržbu.

Ve free verzi, která je vytvořena pomocí placené verze, nelze záznamy přidávat ani mazat, lze je jen doplňovat. Na druhé straně je free verze bez instalace spustitelná na jakémkoliv PC, podporujícím formát ACCDE. Pro ty, co nemají vlastní Microsoft Access, je k bezplatnému stažení RunTime.

V části "PLC" lze mimo jiné přidávat odkazy na soubory a složky a to ve formě jak absolutní, tak relativní a to vzhledem k místu, ze kterého jsou data čtena. To umožňuje otevírat data v práci, doma…

V části "Datové body - (vstupy / výstupy)" lze pro usnadnění práce využít tyto vlastnosti:

 • adresu lze zapsat např. i0.3 a ta se sama změní na %I0.3
 • po výběru typu proměnné se např. i4 a výběru REAL adresa sama změní na %ID4
 • lze jakkoliv manipulovat se sloupci (tažením myši měnit šířku, přetáhnout na jiné místo…)
 • přes F1 nebo F6 lze vytvořit řadu jako v EXCELU
 • barevně lze odlišit řádky (oddělovač, problém, nedořešeno, změněno)
 • přes F1 nebo F7 lze přečíslovat pořadí (podle pole "pořadí" budou záznamy zobrazeny a tištěny)
 • přes F1 nebo F8 lze kopírovat řádky
 • přes F1 nebo F9 lze vkládat prázdné řádky
 • přes F1 lze zobrazit kontrolu duplicity pro Svorky PLC, Adresy, Tagy, Fyzicky a Funkce
 • přes F1 nebo F10 se tiskne a to vše nebo podle filtru (vždy podle toho, zda jsou záznamy filtrovány nebo ne): F10 = zobrazení dat k tisku a dále F1 = volby: náhled, tisk, PDF
 • přes F1 vytvoření free kopie nebo načtení dat z free kopie
 • přes F1 lze aktuální PLC uložit do knihovny nebo načíst z knihovny (ať se nemusí opakovaně vkládat základní svorky, adresy…)
 • databázi lze libovolně řadit a filtrovat pomocí seznamů v záhlavích sloupců

K dispozici je i doplněk pro MS EXCEL, který umožní pohodlné kreslení funkčních diagramů.

Další informace

 • Datum vydání: pondělí, 12 leden 2015
 • Verze: 1.0
Více z této kategorie: « Projekty Soudobost »