Programy

Zveřejněno v Revize

Závadovník

Databáze závad

Je to nástupce staršího programu. Má stejný cíl: k závadám dohledat normu...

 • databáze závad a k nim příslušné články z norem
 • doplňující podrobné vysvětlení k uvedeným článkům
 • možnost vlastní editace závad
 • vlastní definice závad
 • svým rozsahem bezkonkurenční
 • přenos článků do revizí

Novinkou programu je:

 • vylepšené pracovní prostředí a funkce ("malá vec")
 • zákony včetně plného znění
 • v programu dohledáte závadu a k ní se zobrazí
 • článek z normy (čl. 1.2.3)
 • text celého článku
 • výcuc z celé normy (okamžitě budete vidět problém v souvislostech, budete chápat co a proč norma chce...a to i s dalšími požadavky dané normy k danému problému)
 • novinkou jsou závady z norem vztahující se k požární bezpečnosti staveb (PBS)
 • nejen závady, ale i výtahy z norem (to co zajímá projektanta, revizního technika, montéra) a to v logické celku (podobně jako program PBS)
 • vše je spolu v jednom okně (žádné doklikávání se někam)
 • od 7.2.2013 také závady a normy pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Obsahově je jako původní závadovník a program PBS a Učební text dohromady a to vše z 211 norem a 10 zákonů.

Od 17.2.2014 také funkce pro hledání nejen v heslech závad, ale také obsahu norem.

Od 3.2.2019:

 • v seznamu závad: zobrazení a barevné rozlišení stavu - platnosti normy k dnešku
 • možnost nastavení roku výstavby elektroinstalace a BAREVNÉ ROZLIŠENÍ PODLE TOHO, ZDA NORMY V TÉ DOBĚ PLATILY
 • aktualizace pro rok 2019
 • rozšířená editace vlastních závad a to tak, aby se daly přímo přenášet do RevizeQi

AKTUALIZOVÁN 1/2020

Další informace

 • Datum vydání: neděle, 05 leden 2020
 • Verze: 2020