Programy

Zveřejněno v Administrativa

Rozvaděče

Program Rozvaděče je určen všem, kdo si chtějí poskládat rozvaděč, opatřit ho odpovídající dokumentací a bez námitek užívat.

Dle řady ČSN EN 61439 dochází od 11/2014 k zásadní změně v posuzování a uvádění rozvaděčů do života.

U malých rozvaděčů (do 250 A) již nemusíte podstupovat složité schvalovací procedury a navíc má vše hlavu a patu. Obejdete se bez speciálních testovacích přístrojů.

Program vám pomůže vytvořit dokumentaci a zároveň vás navede ke správnému provedení jednotlivých ověření. Je tedy i nápovědou, vedením krok za krokem a to vše jednoduše, srozumitelně, použitelně. Díky němu se stane ověření návrhu rozvaděče poměrně jednoduchou a rychlou záležitostí. Už nebudete muset lhát a shánět falešné štítky, osvědčení o typových zkouškách, které byly dělány pro jiné, než vaše rozvaděče. V oboru je to zásadní ne změna, ale převrat a tentokráte na správnou stranu.

Mohu poradit telefonicky, poslat článek na vysvětlenou apod. (603 256 951, Klimša)

Změny - zlepšení:

 • verze 2.1 přinesla zásadní upgrade:
  • Prostor pro knihovny certifikátů a zpráv, které lze přenášet do Ověření návrhu - souhrnné zprávy.
  • Prostor pro katalogové listy produktů (rozvodnic, přípojnic apod.)
  • Pro příklad: certifikáty a katalogové listy OEZ (DistriBox, DistriSet, DistriTon)
  • Šablona pro zprávu o provedených ověřeních je rozšířená o prokazovací tabulku vztahující se k dielektrickým vlastnostem (Ui, Uimp)
 • verze 2.2:
  • V každé části je vidět název aktuální složky s daty (přijdete z oběda a vzpomenete si, co jste před 2mi hodinami nechali rozdělané)
  • Přehlednější označení náhledů do složek (Podklady tisky, šablony, certifikáty)
  • Pohodlnější práce s lupou
  • V Ověření návrhu a v Prohlášení o shodě si lze data natáhnout z Krycího listu
  • Úprava Tiskové sestavy pro Kusové ověření
 • verze 2.3:
  • Úprava tisku štítků (Na štítku bude ČSN EN nebo IEC nebo IEC/ČSN EN a to podle toho, co máte označeno na krycím listu).
   Podle mne je chyba odkazovat se na normu (IEC), která je pro výrobce rozvaděčů prakticky nedostupná a nepoužitelná.
  • Úprava úvodního dialogu pro výběr místa (složky) k vytvoření dat...+ kontrola duplicity
 • verze 3.0:

  • Změna některých formulářů...po konzultaci s ČOI apod., aneb najdi 5 rozdílů :-)
  • Vylepšená organizace výstupních souborů a pohodlnější spojení sestav do jednoho PDF
  • K dispozici je i SLOVENSKÁ verze
 • 8.7.2015: ORGANIZÉR dokumentací umožňuje velice jednoduše a tupovzdorně pracovat s velkým množstvím vytvořených dokumetací pro rozvaděče.
 • verze 3.2: Tisková sestava "prohlášení o shodě" v ANGLIČTINĚ a NĚMČINĚ

Další informace

 • Datum vydání: čtvrtek, 31 březen 2016
 • Verze: 3.2
Více z této kategorie: Kalibrace »