Programy

Zveřejněno v Organizace práce

Stavební deník

Jednoduchý program se speciální funkcí, která umožňuje, aby byl veden elektronicky.

K elektronické formě dokumentů se vyjadřuje mimo jiné i „Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 910/2014“ ze dne 23. července 2014. Důvod? Cituji:

(1)    Budování důvěryhodnosti on-line prostředí má pro hospodářský a sociální rozvoj klíčový význam. Nedostatečná důvěra, zejména v důsledku pocitu nedostatku právní jistoty, vede k tomu, že se spotřebitelé, podniky a orgány veřejné moci zdráhají provádět transakce elektronickými prostředky a přijímat nové služby.

Mimo jiné (odd. 4, čl. 25):
Elektronickému podpisu nesmějí být upírány právní účinky a nesmí být odmítán jako důkaz v soudním a správním řízení pouze z toho důvodu, že má elektronickou podobu nebo že nesplňuje požadavky na kvalifikované elektronické podpisy.

Program „Stavební deník“ umožňuje komukoliv bezplatně vyrobit si svůj elektronický podpis a jím opatřovat textové záznamy, nebo datové soubory. Elektronický podpis osoby je veřejný a kdokoliv může ověřit, že záznam podepsala tato konkrétní osoba. Ovšem daná osoba je jediná, kdo takový podpis záznamu může udělat.

Takže je to stejné, nebo lepší než normální fyzický podpis. Ten může také udělat pouze jediný člověk, a všichni ostatní mohou „posoudit“, že je pravý (v samozřejmě reálu těžko…dokonce i mé děti podepisují svou žákovskou knížku lépe než já).

 SD

 

Jak je znázorněno na obrázku:

Osoba + podpisové pero (el. podpis) = podepsaný dokument.

Kdokoliv + podpisové pero (el. podpis osoby) + podepsaný dokument = ověření pravosti.

Jak to, že jen jedna osoba může podepisovat? Při podepisování přidává PIN (heslo), které má pouze tato osoba ve své hlavě. Nikde jinde PIN (heslo) zapsáno není a nedá se nijak zjistit. Pokud tato osoba PIN (heslo) zapomene, podpisové pero (el. podpis) nemůže být dále používáno. Přesto ověření pravosti podpisu může udělat kdokoliv, kdykoliv a nástroj je dostupný zdarma, je ke stažení z www.klimsa.cz (EEP.exe) a nemusí se instalovat.
Taková podpisová pera (el. podpisy osob), kterými lze podepisovat dokumenty jsem nazval EEP – echt elektronický podpis. Při opatřování dokumentů v programu Stavební deník lze také, nebo možná i lépe využívat placený, klasický, certifikovaný elektronický podpis EP.

Každý podpis EP i EEP hlídá obsah podepisovaného textového záznamu nebo datového souboru. Jakákoliv změna obsahu se při ověřování ihned objeví a dokument je tak nedůvěryhodný.

Textové záznamy i datové soubory jsou opatřovány pořadovými čísly, takže nelze pochybovat o pořadí v jakém byly pořizovány.

Celý stavební deník lze jedním klepnutím uložit do PDF a lze udělat dohodu o jeho pravidelném rozesílání všem zúčastněným osobám.

Pokud do Stavebního deníku přidám zápis a hned si jej také na flashce odnesu, pak bude asi těžko někdo můj záznam přepisovat a někde se takovým deníkem ohánět.

Program Stavební deník je placený, licence je pro libovolný počet počítačů v rámci firmy. Musí se nainstalovat. Instalaci lze i stáhnout z www.klimsa.cz (Stavebni_denik.zip)

Nástroj pro vytváření EEP osob a ověřování EEP dokumentů lze stáhnout zdarma z www.klimsa.cz (EEP.exe)
Nikdo tak nemůže tvrdit, že ověření pravosti nebo přispívání do Stavebního deníku je zpoplatněno.

Stavební deník pro konkrétní stavbu může být na jakémkoliv počítači na stavbě, nebo na firmě Stavebníka. Na řadě staveb ani není místo pro cokoliv…

Záznamy lze pořizovat a opatřovat EEP i z „domu“ a posílat je „správci stavebního deníku“ E-mailem.

Elektronický Stavební deník je na rozdíl od papírového čitelný a tím pádem k něčemu.

 

 

 

 

Další informace

  • Datum vydání: středa, 10 květen 2017
  • Verze: 1.0
Více z této kategorie: « Organizér údržby a provozu