Programy

Zveřejněno v Výpočty

Rozvodná síť

Program slouží k návrhu napájecí sítě mezi rozvaděči.

Je uživatelsky velmi jednoduchý a umožňuje rychle vypočítat a zhodnotit impedanční smyčky, úbytky napětí, zkratové proudy a soudobost u každého rozvaděče v síti.

Nemusíte zdlouhavě a duplicitně vytvářet další dokumentaci k projektu. Vypočtené výsledky ke každému rozvaděči snadno přenesete do výkresu, nebo technické zprávy.

 

Další informace

  • Datum vydání: pátek, 03 duben 2015
  • Verze: 1.0