Programy

Zveřejněno v Organizace práce

Organizér údržby a provozu

Program Organizér údržby a provozu PLUS slouží k plánování a zaznamenávání pravidelných preventivních prací, kontrol, revizí, prohlídek atd.

Dále program obsahuje tzv. zdravotní karty zařízení. Zde se zaznamenávají události, o kterých by mohlo být dobré v budoucnosti vědět. Jedině tak lze například vysledovat zvýšený výskyt závad na určitém zařízení, nebo díky těmto záznamům vidět souvislosti mezi některými závadami.

Oddíl Náhradní díly slouží k evidenci dílů a dalšího materiálu pro jednotlivá zařízení. Může se jednat o zdroje do světel, o filtry do vzduchotechnik, ložiska apod. Záznamy lze filtrovat za účelem přehledu a potřeby objednání chybějících.

Oddíl Náklady slouží k zápisu nákladů. I když se nejedná o účetní program, je vhodné s rozumnou přesností zaznamenávat náklady, které lze třídit do skupin (opravy, odpady ...) a typu platby (plánované, mimořádné...) a mít tak přehled. Přehled se hodí pro odhad plánů na další rok apod.

Oddíl Smlouvy se hodí pro zpřehlednění smluv uzavřených s firmami provádějící revize, profylaktické kontroly apod.

Oddíl Požadavky slouží k evidenci požadavků od zaměstnanců na údržbu. Záznamy lze uchovávat nebo vyřízené mazat. Filtry opět slouží k zobrazení žádaných záznamů.
Požadavky může vkládat každý zaměstnanec na síti a z ní je lze hromadně načítat do databáze.

Program je určen především vedoucím údržby, ale je postaven na filozofii, že data vkládá více lidí.
 

Program  je určen pro Access 2002 a vyšší verzi. Pokud jej nemáte, využijte RunTime na dodaném CD. Dodaný RunTime Accessu 2002 nepoběží na Windows 95.

Změny - zlepšení:

 • 14.11.2005 - nová verze 1.1.
  Lepší tiskové výstupy.
  Lepší přepínání mezi zobrazením datového listu a formulářovým zobrazením.
 • 2.12.2005 - nová verze 1.3
  Rozšířené možnosti při zápisu do historie.
 • 28.1.2006 - nová verze 1.4
  Lupa k Poznámkám.
 • 8.3.2006 - nová verze 2.1
  Přehled nákladů.
 • 23.4.2006 - nová verze 2.3 - uzpůsobená pro provoz na síti
 • 23.10.2006 - nová verze 2.5 - odložení termínu provedení prevence a důležitost
 • 23.11.2006 - nová verze 3.0 - rozšířený Adresář. Nové vyhledávací funkce. Možnost tisku.
 • 26.12.2007 - nový program Organizér údržby a provozu PLUS - verze 2.0

Další informace

 • Datum vydání: středa, 26 prosinec 2007
 • Verze: 2.0
Více z této kategorie: « Zakázky Stavební deník »